आधुनिक वर्ग

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  विद्यालयामध्ये एकूण १२ वर्गखोल्या असून विद्यार्थाना एल. सी. डी. प्रोजेक्टरद्वारे अध्यापनाचे कार्य केले जाते. यामध्ये पॉवर पॉईंट प्रेसेंटेशन, शैक्षणिक व्हिडिओजचा वापर शिक्षकांद्वारे विद्यार्थाना शिकवण्यासाठी केला जातो.