डेक्कन जिमखाना कॅम्पस

 

 • एम. एम. मंडळ डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. चव्हाण लॉ कॉलेज, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • स्कूल ऑफ इंटेरियर डिजाईन अँड डेकोरेशन ऑटोनॉमस,  डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • स्कूल ऑफ इंटेरियर डिजाईन अँड डेकोरेशन गव्हर्नमेंट ,  डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. अय. एम. ई . आर. टी ., डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स, सिनिअर ग्रॅंटेबल, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स, सिनिअर नॉन ग्रॅंटेबल, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स, व्होकेशनल विंग, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ सायन्स, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  पोस्ट ग्रॅजुएशन, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  पीजीडीईटी,  डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  डी. सी. जे.,  डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  बी. बी. ए., डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  बी. फ. टी. / बी. बी. एम., डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  बी. एसी. कॉम्प्युटर, डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  बी. सी. ए. , डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉलेज  ऑफ कॉमर्स,  टी. एम. व्ही. , डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. कॉम्प्युटर सेंटर,  डेक्कन जिमखाना , पुणे
 • एम. एम. हॉस्टेल, डेक्कन जिमखाना , पुणे

 

कर्वेनगर कॅम्पस

 • एम. एम. कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग, कर्वेनगर, पुणे
 • एम. एम. कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग, एम. बी. ए. ,कर्वेनगर, पुणे
 • एम. एम. कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग, एम. सी. ए. , कर्वेनगर, पुणे
 • एम. एम. कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग, हॉस्टेल, कर्वेनगर, पुणे

लोहगाव कॅम्पस

 • एम. एम. इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजि, लोहगाव, पुणे
 • एम. एम. इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजि, हॉस्टेल, लोहगाव, पुणे

 

काळेवाडी कॅम्पस

 • एम. एम. विद्यामंदिर प्राथमिक विभाग, काळेवाडी, पुणे
 • एम. एम. विद्यामंदिर माध्यमिक विभाग, काळेवाडी, पुणे
 • एम. एम. ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स , काळेवाडी, पुणे
 • एम. एम. कॉलेज ऑफ फार्मसी , काळेवाडी, पुणे
 • एम. एम.तंत्रनिकेतन, काळेवाडी, पुणे