अ. क्र.                   

सभासदाचे नाव                 

पद

१           

 श्री. बी. जी.  जाधव     

अध्यक्ष ( कार्याध्यक्ष - मराठवाडा मित्र मंडळ )

२             

श्री ए.ए. सकपाळ       

उपाध्यक्ष

३              

 सौ. व्ही. एस. वाल्हेकर 

सचिव ( मुख्याध्यापक - एम. एम. विद्यामंदिर माध्यमिक विभाग  )

४                

 सौ. व्ही. एस.गणगे 

सदस्य

५               

सौ. एस. एल. शिंदे    

सदस्य ( शिक्षक - एम. एम. विद्यामंदिर माध्यमिक विभाग  )

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

शालेय विकास समिती